Pomiary i audyty energetyczne

Pomiary i audyty energetyczne

Oferujemy wykonanie pomiarów elektrycznych, za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje pracując na sprzęcie wiodących producentów. Wykonujemy pomiary między innymi: badanie instalacji elektrycznych, badanie jakości energii, pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych, pomiary rezystancji izolacji, ppoż i wiele innych.

Warto wykonać audyt energetyczny.

proton anim

Wykonujemy audyty energetyczne dla poprawy efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych i usługowych. Głównym celem przeprowadzanych audytów jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Audyty energetyczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów poprzez przeprowadzenie konsultacji, przeprowadzenie wizji lokalnych, wykonanie pomiarów, przedstawienie wyników i propozycję optymalnych rozwiązań. Podczas audytu odwiedzamy każde miejsce, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna, by móc zaproponować rozwiązania przynoszące oszczędności. Audyt energetyczny to inwestycja, w którą warto pójść już dziś !!!!

Wykwalifikowani specjaliści
Tylko renomowane urządzenia
Zgodność z normami
Co to jest?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt energetyczny przeprowadza się po to, by zidentyfikować obszary marnotrawstwa energii oraz znaleźć racjonalne rozwiązania w zakresie poprawy gospodarki energetycznej. Dotyczyć to może całego przedsiębiorstwa lub wybranych obiektów, linii technologicznych czy nośników energii. Upraszczając można stwierdzić, że celem audytu jest uzyskanie oszczędności, które mają także wymiar pieniężny.
Audyt energetyczny mogą wykonać wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą zidentyfikować oszczędności i poprawę efektywności energetycznej w firmie. Jednak na duże przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikający z ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami do przeprowadzenia audytu zobowiązane są przedsiębiorstwa, które spełniły jeden z wymienionych poniżej kryteriów:

  • w ciągu dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych (obrotowych) zatrudniały powyżej 250 pracowników,
  • osiągnęły obrót powyżej 50 mln euro i posiadają sumę aktywów (konkretnego przedsiębiorstwa) wyższą niż 43 mln euro.

Audyt energetyczny – Korzyści dla przedsiębiorcy:

Gospodarka energetyczna Wskazanie obszarów w przedsiębiorstwie umożliwiających poprawę w zakresie gospodarki energetycznej.
Przedsięwzięcia poprawiające efektywność Wskazanie zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną pod kątem technicznym i ekonomicznym
Źródła oszczędności Wskazanie źródeł oszczędności w wyniku przeprowadzonego pełnego audytu oraz rekomendowanych przedsięwzięć potencjach dochodów oraz eliminacja strat
Ochrona środowiska oraz zmniejszenie emisyjności Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy – pomoże ono również zbliżyć się do wypełnienia zaleceń unijnych, związanych chociażby z emisją CO2 czy przejściem na OZE
Okazja na uzyskanie dofinansowań Wykonanie audytu energetycznego pozwala ubiegać się o wsparcie finansowe, na przykład w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Przeprowadzenie ekspertyzy jest niezbędne, by wziąć udział w programie. Możemy uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz na wprowadzenie przewidzianych w raporcie usprawnień. Ekspertyza pozwala także uzyskać dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie premii termoizolacyjnej
Uniknięcie kar finansowych Wykonanie audytu energetycznego co cztery lata jest obowiązkiem ustawowym dla dużych przedsiębiorców, zaś próba uniknięcia tej konieczności jest ścigana prawnie. Kara finansowa może wynosić aż do 5% dochodów całego przedsiębiorstwa
Chcesz zamówić audyt?

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Cena audytu ustalana jest indywidualnie. Zachęcamy do kontaktu abyśmy mogli przedstawić Państwu naszą ofertę.

Zalecamy obecność osoby, która poprowadzi po terenie firmy i udostępni w przedsiębiorstwie wszelkie pomieszczenia, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna.

Zwykle są to jedna lub dwie osoby.

Doświadczenie oraz kompetencje poparte wieloletnią praktyką zapewniają nam zaufanie partnerów biznesowych z kraju i z Europy, a co za tym idzie zadowolenie naszych klientów, którym możemy udzielić wyspecjalizowanej, fachowej pomocy. Poparciem dla naszego doświadczenia i wiedzy są zdobyte certyfikaty między innymi ENERGA. Od 2022r. współpracujemy z TAURON głównym dystrybutorem energii w Polsce.

proton wspolpraca