Producent baterii kondensatorów

Stawiamy na rozwój

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc oraz organizując konferencje i wykłady branżowe...

Producent baterii kondensatorów

Zakres świadczonych usług

- Analiza parametrów sieci
- Pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych...

POMIARY PARAMETRÓW SIECI

Na podstawie pomiarów sieci i wizji lokalnej dobieramy urządzenia i rozwiązania dotyczące montażu, dostosowane adekwatnie pod zapotrzebowanie i możliwości techniczne zamawiającego (rozmieszczenie na terenie zakładu, usytuowanie, gabaryty obudowy, rodzaj podłączenia, wykorzystanie części istniejących układów, okablowania itd.). Prawidłowo dobrana bateria daje gwarancje bezawaryjnie pracy przez wiele lat. Dlatego też sposób doboru baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ma ogromny wpływ na ich późniejszą eksploatację, na jej trwałość oraz na koszty jakie poniesie ich użytkownik.

Korzyści płynące z wykonania pomiarów parametrów sieci:

Producent baterii kondensatorów

możliwość doboru baterii dokładnie do potrzeb klienta co redukuje jej koszt i pozwala na optymalne jej wykorzystanie;

Producent baterii kondensatorów

dzięki pomiarom uzyskujemy informacje o tym, czy w sieci występują odkształcenia wyższych harmoniczny. W takim wypadku należy zastosować odpowiednie dławiki aby bateria kondensatorów nie uległa uszkodzeniu;

Producent baterii kondensatorów

pomiary pozwalają uniknąć ryzyka zastosowania niewłaściwego typu baterii (bateria kondensatorów z dławikami czy kompensacja nadążna)

Producent baterii kondensatorów

możliwość doboru optymalnego stopniowania członów kondensatorowych baterii, dzięki czemu bateria spełnia swoje zadanie w 100%;

Producent baterii kondensatorów

pomiary dostarczają nam również dodatkowych informacji o stanie systemu energetycznego (jakości dostarczanej energii elektrycznej, wpływu zainstalowanych urządzeń na sieć czy też możliwości wystąpienia skoków napięcia i niepożądanych problemów).

Producent baterii kondensatorów

Pomiary wykonujemy przy użyciu analizatora parametrów sieci elektroenergetycznej typu: PQA 824 HT ITALIA o numerze: 08060799 oraz z wykorzystaniem jako przekładników pomiarowych giętkich cęgów prądowych typu: flex Int o zakresie pomiarowym od 0-3000A.

Wykonujemy między innymi:

  • analizę parametrów sieci
  • pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych
  • analizę wyższych harmonicznych w prądach i napięciach
  • pomiary migotaniarejestracja przepięć
  • badanie instalacji elektrycznych
  • badanie jakości energii (zgodność z normą EN61000-4- 30 klasa B)